İŞTİRAKLAR

Yeni Uşak Enerji

Uşak il merkezine 10 km mesafedeki kojenerasyon tesisimiz Haziran 2006 da 1 adet Wartsila marka 9 MWm gücünde W20V34SG doğalgaz motoruyla devreye girmiş olup Mart 2012 de ikinci motor ilavesi ile kurulu gücünü 19 MWm’a çıkararak yılda yaklaşık 155 milyon Kilowattsaat elektrik, 40.000 ton buhar ve 375.000 metreküp sıcak su üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Tesise Çevre ve Orman Bakanlığının 17.01.2005 tarih ve 288-3259 sayılı yazısı ile 41 MW (yaklaşık ısıl gücü 77,6 MW) Kojenerasyon Santrali projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ile “ÇED Gerekli Değildir” belgesi verilmiştir.
Tesisimiz TEİAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne kayıtlı olup dengeleme birimi olarak faaliyet göstermekte ve ilimizin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %30 unu karşılamaktadır.

Şirketimiz ürettiği elektrik enerjisini Gün Öncesi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası yahut ikili anlaşmalarla, buhar ve sıcak su enerjilerini ise halen planlama aşamasında olan “topraksız tarım” projesi ile yahut önümüzdeki yıllarda daha büyük yatırımlara imza atarak kombine çevrim santrali modeli ile değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Tesisimiz çağdaş, çevreci insana ve doğaya saygılı bir kuruluş olmakla birlikte canlılar üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacak standartlardadır.

Santralimizden çıkan atıkların bertaraf ve geri kazanım işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik hükümlerince yapılmaktadır.
Yakıt olarak doğalgaz kullanıldığından baca gazı emisyonlarındaki SO2 miktarı ihmal edilebilir derecededir. NOx emisyon miktarı ise en sıkı NOx yasalarına bile uygundur.
İki ünite çalışırken santralin gürültüsü ise santral dışında 82-83 desibel, santralin 100 metre dışında 70 desibeldir.