İŞTİRAKLAR

Kocaeli Serbest Bölge

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve 2000/693 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sınırları belirlenen Kocaeli Serbest Bölgesi 30 yıl süreli serbest bölge statüsüne sahiptir. Kocaeli Serbest Bölgesi’ nin alt ve üst yapısını gerçekleştirmek ve işletmek üzere yörenin orta ve büyük ölçekli sanayicileri bir araya gelerek KOSBAŞ, Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’yi kurumuşlardır.

Bulunduğu bölgenin mükemmel konumu göz önüne alınarak projelendirilen, 817.000m² üzerinde kurulmuş olan bu bölgenin amacı, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli temin etmek, yatırımcıların dış finansman ve teknoloji transferi imkanlarından daha çok yararlanmasını sağlamaktır.

Yatırımcısına uluslararası ticareti güvenli ve kazançlı bir ortamda gerçekleştirebilme olanağı sunan Kocaeli Serbest Bölgesi, üretimde ve ticari faaliyette bulunacak firmalara; kusursuz alt ve üstyapı hizmetlerini, farklı yatırım alternatiflerini, çağdaş ortamda çalışma imkanı bulacakları ofisleri ve serbest bölge avantajlarını, global bir lojistik merkezde yer almanın ayrıcalığıyla birlikte sunmaktadır.